POREZ NA PROMET NEKRETNINA

Porez na promet nekretnina i porez nasljeđe i poklone

Član 1. (Predmet) Ovim zakonom uređuje se porez na promet nekretnina i porez na nasljeđe i poklone na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton) koji plaćaju fizička i pravna lica. II – VRSTE I RASPODJELA POREZA Član 2. (Vrsta poreza) Porezi propisani ovim zakonom su: a) porez na promet nekretnina, b) porez na nasljeđe …

Porez na promet nekretnina i porez nasljeđe i poklone Čitajte više »